Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 05.10 - 11.10.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.10 – 11.10.2015г. /41 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 41 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 179 случая  на ОРЗ /при 173 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 129,79 /000, при средна за страната –  0/000.
Регистрирани са общо 50 случая на заразни заболявания, при 35 за предходната седмица.

Info41 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела - 11 случая от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Енина, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.
 - Скарлатина - 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info41 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит - 11 случая от с.Шейново, гр.Чирпан, с.Хан Аспарухово, гр.Раднево, с.Зимница, с.Г.Ботево гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/.

Info41 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит - 19 случая от гр.Чирпан, гр.Крън, с.Хаджидимитрово, с.Шейново, с.Тъжа, гр.Стара Загора, с.Ръжена, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Бр.Даскалови, с.Г.Сахране, с.Загоре. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза - 3 случая от гр.Павел баня, гр.Казалък, с.Конаре. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.