Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 26.10 - 01.11.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.10 – 01.11.2015г. / 44 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 44 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 219 случая  на ОРЗ /при 208 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 159,01 0/000,  при средна за страната – 61,39  0/000.

Регистрирани са общо 55 случая на заразни заболявания, при 64 за предходната седмица.

Info44 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  24 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник, с.Манолово, с.Шейново. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-4/.
 - Скарлатина – 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-4/.

Info44 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 3 случая от гр.Николаево, с.Розово, гр.Стара Загора. По категориия случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

Info44 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  21 случая от гр.Чирпан, гр.Гурково, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка, гр.Гълъбово, с.Ръжена, с.Шейново, с.Самуилово, с.Асен. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-6/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингоенцефалит – 1 случай от с.Мъдрец. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 - Туберкулоза  - 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Преславен. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.