Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 02.11 - 08.11.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.11 – 08.11.2015г. /45 СЕДМИЦА/.

Епидемична обстановка в Старозагорска област
През 45 седмица на 2015г. са регистрирани общо 264 случая  на ОРЗ, при 219 за предходната седмица.
Заболеваемост – 191,68  0/000.
Регистрирани са общо 110 случая на заразни заболявания, при 55 за предходната седмица.

Info45 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  58 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник, гр.Шипка, с.Ветрен, с.Горно Сахране. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+34/.
 - Скарлатина – 16 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Ясеново. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+14/.

Info45 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит –9 случая от гр.Раднево, с.Трънково, с.Нова махала, с.Черна гора, гр.Стара Загора. По категориия случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+6/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info45 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 25 случая от гр.Чирпан, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Ръжена, с.Хаджи Димитрово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 1 случай от с.Любеново. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.