Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 09.11 - 15.11.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.11 – 15.11.2015г. /46 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 46 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 289 случая  на ОРЗ, при 264 за предходната седмица.
Заболеваемост – 209,83  0/000.
Регистрирани са общо 74 случая на заразни заболявания, при 110 за предходната седмица.

Info46 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  18 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Кънчево, с.Бузовград. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-40/.
 - Скарлатина – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-10/.

Info46 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит –1 случай от  гр.Стара Загора. По категориия случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-8/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити:Info46 4
 - Вирусен хепатит –  48 случая от гр.Чирпан, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Зетъово, с.Горно Черковище, с.Мъдрец, с.Бузовград, с.Хан Аспарухово, с.Кънчево, с.Борово, с.Горно Сахране,  с.Ръжена,  с.Хаджи Димитрово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+23/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.