Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 04.01 - 10.01.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.01 – 10.01.2016г. /1 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 1 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 299 случая на ОРЗ, при 168 за предходната седмица.
Заболеваемост –217, 09 0/000.
Регистрирани са общо 33 случая на заразни заболявания, при 36 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  14 случая от гр.Стара Загора, с.Горно Черковище, с.Хрищени, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.
 - Скарлатина –4 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, с.Черганово, с.Скобелево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 7 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Тъжа, с.Калояновец, с.Едрево, с.Любеново. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 7 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Кънчево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 1 случай от гр.Николаево. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.