Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 01.02 - 07.02.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.02 – 07.02.2016г. /5 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 5 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 420  случая  на ОРЗ, при 341 за предходната седмица.
Заболеваемост – 304,94 /000.
Регистрирани са общо 38 случая на заразни заболявания, при 50 за предходната седмица.

Info5 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  21 случая от гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, гр.Гурково, с.Бузовград, с.Черганово, с.Боздуганово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-12/.
 - Скарлатина –14 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Еленино, с.Сърнево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на чревните инфекции няма регистрирани случаи.

Info5 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Мъглиж. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции няма регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Вирусен менингоенцефалит – 1 случай от с.Богомилово. По категория случая е класифициран като вероятен.  Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.