Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 08.02 - 14.02.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  08.02 – 14.02.2016г. / 6 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 6 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 387 случая  на ОРЗ,  при 420 за предходната седмица.
Заболеваемост – 280, 989 /000.
Регистрирани са общо 37 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица.

Info6 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  30 случая от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, гр.Шипка, гр.Гълъбово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+9/.

Info6 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

От групата на вирусните хепатити:Info6 4
 - Вирусен хепатит – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, с.Гита. По категории  случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции няма регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания няма регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.