Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 22.02 - 28.02.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.02 – 28.02.2016г. /8 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 8 седмица на 2016г. са регистрирани общо 124 случая на ОРЗ, при 183 за предходната седмица.
Заболеваемост –  90, 03/000.
Регистрирани са общо 26 случая на заразни заболявания, при 40 за предходната седмица.

Info8 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  12 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево,с Тулово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-19/.
 - Скарлатина –1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-4/.

Info8 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Крън. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 9 случая от с.Черна гора, с.Александрово, с.Нова махала, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Гурково, с.Г.Черковище. Info8 4По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+9/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ку треска – 1 случай от с.Кънчево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции няма регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания няма регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.