Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 04.04 - 10.04.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.04 – 10.04.2016г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област
През 14 седмица на 2016г. са  регистрирани общо  117 случая  на ОРЗ, при 130 за предходната седмица.
Заболеваемост – 84,95/000
Регистрирани са общо 56 случая на заразни заболявания, при 58 за предходната седмица.

Info14 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 38 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Богомилово, с.Обручище, с.Ясеново, с.Бузовград,  с.Шейново, гр.Чирпан, с.Хаджидимитрово, гр.Павел баня. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Шипка, с.Нова махала, гр.Крън, с.Шейново. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info14 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Александрово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

Info14 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 4 случая от гр.Казанлък, с.Горно Черковище, с.Калояновец, гр.Гурково. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
Info14 3 - Марсилска треска – 1 случай от с.Загоре.  По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.