Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 юни 2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1, с. Казанка

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 46

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 63
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 668
 • Брой проби по микробиологични показатели - 69
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 207

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 10
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 332
 • Брой проби по микробиологични показатели - 8
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 40

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 1
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 10
 • Брой проби по микробиологични показатели - 1
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 1

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели 
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели - 7
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 49

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 1
 • Шигелози - 2
 • Вирусен хепатит тип А - 1
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
Издадени предписания - две.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 юни 2019 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.