Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 15 - 30 ноември 2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1, с. Казанка

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 11

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 24
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 254
 • Брой проби по микробиологични показатели - 25
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 75

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 14
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 821
 • Брой проби по микробиологични показатели - 2
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 10

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 13
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 143
 • Брой проби по микробиологични показатели - 13
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 13

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели 
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели - 2
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 14

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 0
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 6
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
Издадени предписания - 2.

Забележка: Местите чешми в град Чирпан и село Ракитница са обозначени с табели, че водата е негодна за пиене. РЗИ - Стара Загора ще вземе контролни проби от обществени местни водоизточници в двете населени места за анализ по микробиологични показатели.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 15 до 30 ноември 2019 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.