Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 - 15 октомври 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 35

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 37
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 408
 • Брой проби по микробиологични показатели - 37
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 111

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 11
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 814
 • Брой проби по микробиологични показатели - 11
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 55

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 2
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 44
 • Брой проби по микробиологични показатели - 2
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 2

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 1
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 2
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 2

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

Издадени предписания - 2 броя.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 октомври 2022

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.