Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 31 януари 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 69

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 74
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 814
 • От тях с отклонения: с.Калитиново, Показател - нитрати; стойност: 143,0; Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 74
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 222

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 12
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 888
 • От тях с отклонения: с.Могила, Показател - нитрати; стойност: 161,0; Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 12
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 60  

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 4
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 44
 • Брой проби по микробиологични показатели - 4
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 4

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 0
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 1
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

• През периода няма издадени предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 януари 2023

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.