Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Ваксината срещу грип е единствената сигурна защита

Основно средство за предпазване от заболяване от грип и от възникване на свързаните с него усложнения и преждевременна смърт е сезонната профилактика с грипни ваксини.
България е една от страните в Европейския съюз, които имат много нисък имунизационен обхват – на всеки 100 души се падат 4 до 5 дози противогрипна ваксина.

Непосредствена задача на системата за обществено здравеопазване в България е създаването на ефективна организация за провеждане на рутинна ежегодна предсезонна ваксинопрофилактика на грипа, целяща на първо място обхващане на рисковите групи от населението. Увеличеното използване на грипни ваксини в съответствие с препоръките на Световната Здравна Асамблея от 2003 год. ще доведе до намаляване на тежестта и загубите от грипните епидемии – резултати, които не само имат голямо здравно значение, но и са с доказана икономическа ефективност. Съвременните грипни ваксини са трикомпонентни и съдържат по един антигенен представител на подтиповете А / H3N2 / и А / H1N1 / на грипните вируси от тип А и един – на грипния вирус В.

Показания за имунизация:
Грипните ваксини се препоръчват за ежегодна имунизация в предепидемичния сезон / октомври – ноември / на:
1. Лица, които по причина на възрастта си или поради наличието на предразполагащи заболявания са изложени на повишен риск от усложнения при заболявания от грип:
- всички лица, навършили 65 години
- всички възрастни и деца над 6 месечна възраст, страдащи от следните заболявания
• хронични белодробни заболявания, вкл. астма
• хронични заболявания на сърдечно – съдовата система
• метаболитни заболявания, особено диабет
• хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа
• вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна
• носители на ХИВ и болни с клинично проявена ХИВ инфекция
• хемоглобинопатии
• органна трансплантация
2. Лица, които са изложени на повишен риск от заразяване с грип:
- лица, живеещи в организирани колективи / домове за медико – социални грижи, военни поделения, общежития и др. /
- лица, при които има повишен риск от заразяване във връзка с професияята им / транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др. /
3. Всички, които са в контакт с лица, изложени на повишен риск от усложнения при заболяване от грип:
- членовете на семейството, вкл. децата
- персонал на лечебни, здравни и социални заведения
4. Лица от всички възрастови групи, които желаят да се предпазят от заболяване.

В сезона на грипа защитете себе си и хората, които обичате с ваксина срещу грип.

Ваксиниране срещу грип можете да извършите в Имунизационния кабинет на РЗИ стая 103, етаж 1.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.