Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Целодневно обучение

Във връзка с въведеното целодневно обучение на учениците от първи и втори клас, както и с предстоящото поетапно въвеждане на целодневното обучение на учениците до седми клас, Министерство на здравеопазването е възложило на Националния център по обществено здраве и анализи да извърши проучване на тема: „Влиянието на целодневното обучение при ученици от първи клас”. Проучването е представително за гр. София и  проведено в началото и в края на учебната 2010/2011 г. в пет столични училища.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.