Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Работно време

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 1, тел. 042/ 602472
 
Работно време:  всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

ДИРЕКТОР
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 2, ст. 217
Телефон: 042/ 631009
Приемен ден: сряда от 10:30ч. до 12:00ч.

ЗАМ. ДИРЕКТОР
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 2, ст. 207 
Телефон: 042/ 631009
Приемен ден: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 2, ст. 220
Телефон: 042/ 631009
Приемен ден: вторник от 14:00ч. до 15:00ч.

РКМЕ

Работно време с граждани: всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.