Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Неконвенционални методи

Лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, регистрирани съгласно чл.170 от Закона за здравето, на територията на област Стара Загора, актуален към 01.04.2023г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.