Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обява

РЗИ – Стара Загора организира провеждането на Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезифекции, дезинсекции и дератизации.

Провеждане на курса: 26 – 30.Септември.2016 г.

Цена за едно лице – 259 лв.

Срок на подаване на заявления в РЗИ: до 21.09.2016 г.

Необхидими документи: Документ за самоличност (Лична карта) и диплома за завършено средно образование, а за лица по чл. 11, ал. 1 на Наредба №3/24.01.2005 г., съответно Диплома за придобита образователна степен "Магистър" или "Бакалавър".

База за провеждане на курса: РЗИ – Стара Загора, ул. «Стефан Караджа» № 10

Лица с медицинско или биологично образование (лекари, биолози, фелдшери, здравни инспектори) могат да получат удостоверение за правоспособност за изпълнители на дейности по ДДД след успешно положен изпит, без да участват в квалификационен курс (Наредба № 3/24.01.2005 г. на МЗ, Раздел ІІ, чл.11, ал.1 и ал.2).

Максимален брой участници за 1 група – 10.
При желаещи на повече от 10 души ще бъде сформирана 2-ра група.

Телефони за допълнителна информация:
042 602 468; 0884 900 657
д-р Таня Перчемлиева

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.