Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Отдел „Административно - правен”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

 Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.