Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Хората с увреждания трябва да представят експертни решения на ТЕЛК

Във връзка с писмени указания от Агенция за социално подпомагане - София за изискване при отпускане на социални помощи и добавки, лицата с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция "Социално подпомагане" експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в сила”.

За да се постави този гриф е необходимо да се изчака законоустановения срок за обжалване от заинтересованите страни:
•    Освидетелстваното лице
•    Териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)
•    Агенция за социално подпомагане
•    Агенция за хората с увреждания
•    Работодател на освидетелстваното

Информация, относно приключил срок за обжалване, можете да получите в Регионална здравна инспекция - Стара Загора, на телефон 042 601995, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.   

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.