Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Списък на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Стара Загора.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Стара Загора.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.