Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Здравно-техническа експертиза”, дирекция "Обществено здраве" - 2 свободни места, в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.