Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ЮРИСКОНСУЛТ”, отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 02.12.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 20.12.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Юрисконсулт"
Дата на публикуване: 23.12.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 31.12.2021г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.