Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел “Санитарна микробиология“, дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 06.06.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 23.06.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 11.07.2022г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.