Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през учебната 2016/2017г. на Военно медицинска академия – София.

Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация тук или на интернет страницата на Военномедицинска академия: www.vma.bg в раздел „Академична дейност” – „Учебна дейност”.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.