Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на гражданите!

Информация за пътуващите до засегнатите региони и  гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика.
Актуална информация за регионите с местно разпространение на вируса Зика е налична в сайта на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията: ECDC website.

Пътуващите до засегнатите региони и гражданите на ЕС, които пребивават в тях, трябва:
 • Да знаят за местното разпространение на Зика вирусната инфекция и факта, че вирусът Зика обикновено се разпространява чрез вектори комари, но може да се разпространи и чрез полов път.
 • Да използват предпазни мерки за защита от ухапване от комари в затворени помещения и на открито, особено от изгрев до залез слънце, когато ухапванията от комари са най-многобройни. Тези мерки включват:

    1. Използване на препарати против комари съгласно инструкциите, посочени на етикета на продукта.
    2. Носене на ризи с дълъг ръкав и дълги панталони, особенно в часовете, когато видът комари, които са носители на Зика вируса (Aedes), са най-активни.
    3. Спане или почивка в изолирани или климатизирани помещения, в противен случай да използват мрежи против комари дори и през деня.

 • Бременните жени или такива, които планират забременяване и предвиждат пътуване до засегнати региони, трябва да обмислят отлагане на пътуването, ако не е крайно необходимо.
 • Бременните жени или такива, които планират забременяване и предвиждат пътуване до региони със спорадични случаи, трябва да се консултират със своя лекар и да преценят риска от пътуването, и да го отложат освен ако не е крайно необходимо.
 • Бременните жени пребиваващи  в засегнати региони (спорадични или широко разпространени) трябва да се консултират със своя лекар и да спазват стриктно мерките за предпазване от ухапване, от комари.
 • Пътуващи с нарушения в имунната система или с тежки хронични заболявания трябва да се консултират със своя лекар преди пътуване до засегнати региони и да получат препоръки за употребата на ефективни превантивни мерки.
 • Пътуващите до засегнатите от Зика вирус региони и пребиваващите там граждани на ЕС трябва да бъдат информирани, че използването на презервативи намалява риска от предаване на Зика вирус по полов път чрез спермата.

Информация за пътуващите, връщащи се от региони с местно предаване на вируса

• При появата на симптоми сходни с тези при инфекция със Зика вирус, в рамките на три седмици след завръщането си от засегнатата зона, се препоръчва на пътуващите да потърсят своя лекар и да го информират за скорошното си пътуване.
 • Бременните жени, пътували в региони, в които се предава вирусът Зика, трябва да съобщят за пътуването си по време на пренаталните прегледи преди раждането, за да бъде направена оценка на състоянието им и да бъдат наблюдавани по подходящ начин.
 • За предпазване на плода, мъжете завръщащи се от региони с местно предаване на вируса Зика, трябва да използват презерватив с бременни жени до края на бременността им.
 • Пътуващите с нарушения в имунната система или с тежки хронични заболявания, при които се появят симптоми, сравними със Зика вирусна инфекция в рамките на две седмици от завръщането, трябва да се консултират със своя лекар и да го информират за скорошното си пътуване.
 • Въпреки, че основното предаване на Зика вирус е чрез комари от рода Aedes, предаването по полов път също е възможно и доста разпространено.
 • Двойки или жени, завръщащи се от региони с местно предаване на Зика вирус и планиращи забременяване строго им се препоръчва да отложат с поне 8 седмици опитите за забременяване с цел гарантиране, че възможна Зика вирусна инфекция е преминала; този период трябва да се удължи на 6 месеца ако партньорът е бил със симптоми на Зика вирусна инфекция.
 • Мъже и жени, завръщащи се от региони с местно предаване на Зика вирус, трябва да практикуват безопасен секс (да използват презервативи) или полово въздържание поне 8 седмици след завръщането. Ако преди или по време на този период се появят симптоми на Зика вирусна инфекция (обрив, температура, артралгия, миалгия или конюнктивит), за мъжете този период се удължава на 6 месеца.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.