Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на родителите и лечебните заведения

ВАКСИНИТЕ – гарант за здравето на вашето дете!
Имунизациите повишават устойчивостта на организма спрямо инфекции и създават защита на детето срещу заболявания, които имат неблагоприятни последствия върху растежа и развитието му.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.