Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори на взривни вещества

Във връзка c писмо на Министерството на здравеопазването с изх.№ 16-00-4 / 11.01.2017г. публикуваме насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, изготвени от Европейската Комисия, както и примерна листовка, съдържаща данни от изискванията на Регламента.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.