Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Да спрем СПИН завинаги!

На 21 май 2017 година светът ще насочи общественото внимание към проблемите, причинени от синдрома на придобитата имунна недостатъчност. На английски език кампанията се казва Candlelight Memorial или ден за възпоменание със запалени свещи. По традиция той се отбелязва в третата неделя на месец май, като за първи път е честван през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк.

На този ден десетки хиляди хора по света, загубили любими хора, ще запалят свещи и ще се присъединят към мирни походи. Кампанията Candlelight Memorial е и съвкупност от инициативи по насърчаване на здравно-сексуалното образование и диалог вътре в уязвимите общности и за ускоряване на застъпническите действия в посока към действащи политики в областта на ХИВ/СПИН.

У нас Денят за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва в цялата страна с информационни акции в централните градски части, тематични беседи в училищата, засаждане на цветя и предоставяне на безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ в здравни заведения или в мобилни медицински кабинети. На възлови места в повечето градове се раздават здравно-образователни материали, презервативи и червени лентички.

По повод 21 май 2017 г. - Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН - РЗИ - Стара Загора участва в планирането, координирането и провеждането на мероприятия. Те се реализират съвместно с клуб „Зараза”- сдружение „Самаряни”, СНЦ „Свят без граници”, клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора, медицински специалисти и педагогически съветници в учебни заведения на територията на област Стара Загора, студенти по медицина от Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора и АСМБ – Стара Загора, студенти от Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, Превантивен център по зависимости – Стара Загора, Младежки общински съвет – Стара Загора, представители на компонентите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, работили на територията на област Стара Загора. 

 • Ден на отворени врати в КАБКИС 10
  19 май, 9.00 – 16.00 часа, РЗИ – Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №10
 • Отворени врати „Да поговорим открито за психоактивните вещества и риска от инфекциозни заболявания вследствие на употребата им" - кинолектория, дискусия, интерактивен тренинг, представени от експерти от ПИЦ по зависимости и РЗИ - Стара Загора. С участието на стажант-лекари от Медицински факултет – Стара Загора
  19 май 2017 г., 14.00 – 17.00 часа, ПИЦ по зависимости - актова зала
 • Посещение на паметната плоча и цветна леха във формата на панделка, посветена на борбата със СПИН, в парк „Зеленият клин” – Стара Загора – съвместна инициатива на всички участници в кампанията
  21 май, 10.00 часа, парк "Зеленият клин" - Стара Загора
 • Запалване на свещи в памет на жертвите на СПИН - съвместна инициатива на всички участници в кампанията
  21 май, 11.00 часа, храм „Свети Димитър” – Стара Загора
 • Информационна кампания на клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” и предоставяне на възможност за доброволно изследване и консултиране чрез изнесен КАБКИС 10
  21 май, 17.00 - 21.00 часа, „Новият парк”, Стара Загора
 • Самостоятелни инициативи в учебните заведения на област Стара Загора в периода 16 - 30 май 2017 г.

AIDS

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.