Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Предписанията на РЗИ - Стара Загора за дезакаризация са изпълнени

През февруари 2017 г. РЗИ – Стара Загора изпрати до всички кметове на общини, както и до всички специализирани фирми в областта предписание за дезакаризация, дезинсекция срещу комари и дератизация през настоящата година. Всяка община своевременно сключи договор с лицензирана фирма за извършване на посочените дейности обработки.

В края на май приключи дезакаризацията във всички общини на областта. Обработени са общо 1 624 822 кв. м тревни площи в детски и социални домове, паркове, квартални градинки, детски площадки, междублокови пространства, ученически лагери за отдих.

От извършените проверки от специалисти от РЗИ беше констатирано следното:

1)    Използваните биоциди са разрешени от Министерството на здравеопазването
2)    Терените в повечето общини бяха подготвени за третиране. Там където бяха констатирани пропуски се извърши повторна обработка
3)    Използвана беше съвременна техника за обработка – моторни пръскачки, генератори за студен въздух
4)    Проверки за качеството на дезакаризацията се извършват върху тревните площи на детски ясли, детски градини, паркове, междублокови пространства.
    
Високите температури и високата влажност през пролетно-летния сезон създават благоприятни условия за увеличаване числеността на кърлежите, с което силно нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции. Пренасянето на кърлежи и други ектопаразити (бълхи, дървеници и пр.), както и на ендопаразити, се осъществява най-често чрез скитащи бездомни котки, кучета, но и чрез гризачи (мишки, плъхове), поради което в края на март беше изготвено и изпратено до кметовете на общините предписание, относно недопускане на инциденти с деца от детските заведения през пролетно-летния сезон.     

Извършените проверки показаха:

1)    Всички директори на детски заведения са запознати с предписанието на РЗИ
2)    Предприети са необходимите мерки (от страна на общината и от страна на директорите) за изпълнение на предписанието, включително извършване на ремонти в дворното пространство (изграждане на нови пясъчници, смяна на пясъка, поставяне на покривало на пясъчника след приключване на игровите занятия, периодично обработка с биоциди на пясъчниците).

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.