Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Жени от ромски произход и без здравни осигуровки ще преминат профилактични прегледи

В изпълнение на Националния план за действие за периода 2015 - 2020 г. към Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение № 355 на МС от 2016 г., ще бъдат извършени няколко мероприятия на територията на област Стара Загора.

  1. Извършване на 500 профилактични мамографски изследвания на лица от ромски произход, или със затруднен достъп до здравни услуги в населени места от област Стара Загора. Целевата група са жени над 35-годишна възраст, които не са бременни и не кърмят.
  2. Извършване на гинекологичен преглед с цитонамазка и ехографски преглед на целева група над 16-годишна възраст. Ще бъдат обхванати 500 души.
  3. Преди започване на профилактичните прегледи, обучени специалисти на РЗИ - Стара Загора извършат разяснителни кампании с цел запознаване на ромското население със следната тематика:

„Подобряване на здравната помощ на новородените и децата в предучилищна възраст”

  1. Разговори с младите майки за значението на имунизациите за децата с цел мотивиране за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар от Националния план за действие 2015 - 2020 г.
  2. Беседи за хранене и отглеждане на децата, организиране на обучения на лица, ангажирани с отглеждането на малки деца.

„Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население”

  1. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителни имунизации по Националния имунизационен календар и за ползите от препоръчителни имунизации.
  2. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население.

„Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население”

  1. Запознаване с начините на предпазване от най-разпространените инфекциозни и хронични незаразни болести.
  2. Беседи за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене.

Профилактичните прегледи и здравно-образователните сесии ще бъдат организирани и проведени съвместно с СНЦ „Свят без граници” в общините Николаево, Гурково и Казанлък.

С флуорографски прегледи са обхванати около 400 лица в общините Гурково и Николаево. В момента резултатите от изследванията се обработват и ще бъдат съобщени за предприемане на лечение при необходимост.

Изпълнение на дейностите по Програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН през 2017 г.

През август 2017 г. в област Стара Загора започна изследване на рискови групи сред населението (употребяващи венозно наркотици и мъже, правещи секс с мъже).

Целта на работното задание е извършване на превантивни дейности сред групите с най-висок риск, чрез предоставяне на нископрагови услуги за ограничаване на трансмисията на заболяванията сред най-уязвимите групи от населението.

Към момента от РЗИ - Стара Загора са консултирани и изследвани за ХИВ и сифилис 101 лица, употребяващи венозно наркотици и 109 лица, правещи секс с мъже.

Дейностите се осъществяват с тясно сътрудничество и партньорство с СНЦ "Свят без граници" и Сдружение "Самаряни".

От началото на годината до момента в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН при РЗИ - Стара Загора са преминали 1203 души. Констатиран е един ХИВ позитивен, един с хепатит В, 39 души с хепатит С, като по-голямата част от тях употребяват венозно наркотици, и 5 души със сифилис.

Спрямо предходни години, случаите на ХИВ позитивни намаляват.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.