Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Анализ на заболеваемостта от туберкулоза в област Стара Загора

През 2017 г. регистрираните случаи на туберкулоза в област Стара Загора са общо 56, от които 33 са на белодробна туберкулоза (27 са случаи на белодробна туберкулоза с бацилоотделяне и това е или 81,8%). Общата заболеваемост е 10,26 на 100 000 души за 2017 г., при 11,43 на 100 000 души през 2016 г.

Това съобщи на пресконференция, посветена на Световния ден за борба с тубелкулозата – 24 март, д-р Таня Перчемлиева, директор на Дирекция „Надзор на заразните болести” в Регионална здравна инспекция – Стара Загора. В нея участваха още Ганчо Илиев от Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници”, който е и областен координатор на Националната програма за превенция контрол на туберкулозата, д-р Светлан Михайлов от Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора и патронажната медицинска сестра в здравното заведение Желина Михайлова.

Териториалният анализ показва, че най-засегната е община Павел баня, където има 4 случая (съотношение 29,82 на 100 000 души), следвана от община Раднево – с 5 случая (27,06 на 100 000 души), община Гълъбово – два случая (13,52 на 100 000 души), община Братя Даскалови – 12,10 на 100 000 души (1 случай), община Стара Загора – 11,37 на 100 000 души (18 случая) и община Казанлък – 4,34 на 100 000 души (3 случая). Нулева заболеваемост за 2017 г. е отчетена в общините: Мъглиж, Николаево, Гурково, Чирпан и Опан.

Нивото на заболеваемост от туберкулоза в област Стара Загора за 2017 г. е 15 на 100 000 души, а средното за страната е 21,3 на 100 000 души. Това съобщи д-р Светлан Михайлов. Той уточни, че най-честата причина за това заболяване е срив на имунната система.

Възрастовото разпределение показва, че е засегнато предимно населението в активна възраст между 20 и 60 г.– 75,7% от всички заболели, болните над 60 години са 21,2% от хората.

Според регистрираните заболявания по пол мъжете са 63,6%, а жените – 36,4%.

Общият брой на контактните хора със заболели от белодробна туберкулоза е 250. На всички тях е проведен кожен туберкулинов тест. Обхванатите с химиопрофилактика са 245 души.

През 2017 г. съвместно със Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора са обхванати по предприятия около 200 контактни хора.Съвместно със сдружение ”Свят без граници” са проведени флуорографски изследвания в общините Николаево и Гурково.

Сдружение „Свят без граници” е партньор на Регионална здравна инспекция и на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора. Сдружението работи с хора от ромската общност за повишаване на здравната им култура. „Във фазата на долечение, пациентът има нужда от грижи. Ежеседмично с патронажна сестра посещаваме болния, проследяваме приема на лекарствата. През тази година ще направим на 950 души скринингови анкети. В случай на риск от заболяване от туберкулоза ще се направи проба Манту” – обясни Ганчо Илиев.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.