Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ в област Стара Загора!

Уведомяваме всички лечебни заведения за извънболнична помощ, че стартира отчетната кампания 2018/2019 г.
Съгласно Националната статистическа програма изследването „Лечебни заведения за извънболнична помощ“ е задължително за всички респонденти.

С цел съкращаване времето за попълване и обработка на отчетите, Ви предоставяме електронен формуляр за отчитане дейността на представляваното от Вас лечебно заведение през 2018 г. Електронните формуляри са разработени в Microsoft Excel и са идентични с отчетните формуляри, утвърдени от Министерство на здравеопазването и Националния статистически институт. В част от клетките са заложени формули и се попълват автоматично. В други клетки са заложени формули за математически и логически контрол на въведените от Вас данни, като в случай на грешка се генерира съобщение.
След приключване на работа съхранете файла с десетцифрения регистрационен номер на лечебното заведение и го изпратете на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
РЗИ - Стара Загора няма да приема електронни варианти на отчети с различно от предоставения Ви макет съдаржание.

Срокът за попълване на отчета, приложенията към него и изпращането им в РЗИ - Стара Загора е 20.02.2019 г.

Формата за отчет можете да изтеглите и от интернет страницата на РЗИ - Стара Загора, секция „Новини“.
Напомняме Ви, че дейността в сферата на статистиката на здравеопазването е законово регламентирана от:
Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
Закона за статистиката;
Закона за лечебните заведения;
Националната статистическа програма;
Наредба № 1/27.02.2013г. за предоставяне на медико-статис¬тическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, издадена от МЗ.
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
Заповед № Р-21/27.01.2016г. на Министър-председателя на Република България за определяне органи на статистиката в Националната статистическа система.

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за статистиката „Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на Националния статистически институт и органите на статистиката, или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв. За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални и групови практики – можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска – индивидуални и групови практики – помощ можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики – можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - МЦ, ДКЦ, МДЦ - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - ДЦ - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМДЛ - можете да изтеглите тук
Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМТЛ - можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.