Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ - Стара Загора".

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя към всички заинтересовани лица покана за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ - Стара Загора".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:30 ч. на 02.01.2020г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.