Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички медицински работници

Предоставяме Ви информация и насоки относно текущата епидемична ситуация на нов коронавирус (2019-nCoV), докладван за първи път на 31 декември в гр. Ухан, Китай.

Материалите са изготвени от експерти на Световна здравна организация и Центърът за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм с цел бързо разпространяване на научна информация за новия вирус, проследяване на неговото разпространение и вирулентност, както и за предоставяне на съвет на държавите и лицата относно мерките за опазване на личното и обществено здраве и превенция на разпространението на 2019-nCoV.

При поява на нова информация, материалите ще бъдат актуализирани.

 1. Дефиниция за случай иа 2019-nCoV

За нуждите на надзора на Европейско ниво, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм и Регионалния офис на Световна здравна организация за Европа изискват държавите членки да докладват всеки вероятен и потвърден случай на 2019-nCoV чрез прилагане на световна дефиниция за случай в рамките на 24 часа от откриването му.

2. Препоръки за медицинския персонал във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов коронавирус

Предназначени са за медицински работници, полагащи грижи за пациенти с 2019-nCoV.

3. Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция с 2019-nCoV

Това ръководство е предназначено за медицински работници и ръководители по здравни грижи и екипи за контрол на инфекциите, както и за здравните власти на национално и регионално ниво.

Насоките са адаптирани от Насоките на Световна здравна организация за превенция и контрол при здравно обслужване на вероятни и потвърдени случаи на инфекции с Близкоизточен респираторен синдром (MERS-CoV), въз основа на текущите данни за ситуацията в Китай и на други страни с опит в проучването на случаи с тежък остър респираторен синдром (SARS) -CoV и MERS-CoV.

4. Лабораторни изследвания за 2019-nCoV при съмнение за инфекция при хора

Целта на този документ е да даде временни насоки на лабораториите и заинтересованите страни, участващи в лабораторното изследване на пациенти, които отговарят на определението за съмнения за инфекция с 2019-nCoV.

5. Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на 2019-nCoV

Документът цели да даде насоки на здравните власти в Европейския съюз относно управлението на лица, които са имали контакт с 2019-nCoV и е предназначен за специалисти по обществено здраве и медицински работници.

Източник: 
Министерство на здравеопазването
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.