Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички лекари – относно ИСКМЕ

Информационната система за контрол на медицинската експертиза е достъпна на електронен адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login

Данните и документите, които се въвеждат в системата в процеса на освидетелстване/преосвидетелстване следва да се въвеждат в системата на посочения в настоящия мейл електронен адрес, а не в тестовата среда. Издадените направления следва да се въвеждат в системата на посочения в настоящия мейл линк. Данните от тестовата среда не се прехвърлят в реалната такава.

В тази връзка всички въведени в тестовата среда реални данни и документи за направления, ЛКК и други, следва да ги въведете в реалната среда на посочения по-горе линк в най-кратки срокове!

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.