Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора

Заповед № РД-01-420/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Стара Загора за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 21.10.2021 г.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.