Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обява за провеждане на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Регионална здравна инспекция – Стара Загора организира провеждането на присъствен Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Обява

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.