Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

10 май – Световен ден на движението

10052022g


Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация

„ДВИЖЕНИЕТО - ТОВА Е ЗДРАВЕ“.

  

 

Отбелязването на този ден започва през 2002 г. по инициативата на 55-та Световна здравна асамблея.

Ползи за здравето от редовна физическа активност:
• намаляване индивидуалния риск от коронарно заболяване и мозъчен инсулт почти два пъти;
• намаляване на артериалното налягане;
• намаляване загубата на костно вещество, като по този начин се постига профилактика на остеопорозата;
• намаляване на риска от захарен диабет тип 2;
• повишаване производителността на труда (прави ежедневната работа по-лека и приятна);

Препоръчителна физическа активност за деца и юноши на 5-17 години:
• ежедневна физическа активност с умерена до висока интензивност най-малко 60 минути дневно
• физическата активност за децата и юношите включва игри, състезания, спорт, разходки и придвижване пеша, часове по физическо възпитание в училище, активен отдих и физически занимания със семейството
• физическа активност с висока интензивност и упражненията за издръжливост се препоръчват най-малко три пъти седмично

Препоръчителна физическа активност за хора на 18-64 г. и здрави хора над 65 годишна възраст:
• умерена физическа активност - не по-малко от 150 минути седмично
• интензивна физическа активност – не по-малко от 75 минути седмично
• всяка серия от упражнения следва да бъде с продължителност не по-малка от 10 минути
• Увеличаването на физическата активност с умерена интензивност до 300 минути седмично, или на тази с висока интензивност до 150 минути седмично води до повишаване на здравния ефект.

В периода 05 – 14 май 2022 г. Регионална здравна инспекция – Стара Загора провежда редица интервенционни дейности, посветени на Световния ден на движението – спортен празник под наслов „Спорт за здраве“; обучения и тренинги в учебни заведения в град Стара Загора; дискусия с клуб „Млад здравен експерт“ към ОУ „Поп Минчо Кънчев“ – с. Коларово, общ. Раднево и други.

Акцент в настоящата кампания е състезанието „В търсене на съкровището“ – съвместна инициатива на Основно училище „Георги Райчев“ – Стара Загора и Регионална здравна инспекция – Стара Загора, което ще се проведе на 14 май 2022г.

РЗИ – Стара Загора с готовност ще подкрепи начинанията на образователни и други институции, клубове и неправителствени организации, стимулиращи здравословния начин на живот и усилията за повишаване на двигателната активност на всички възрастови групи от населението.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.