Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина до 30 юни 2022 г., следва да предоставят в РЗИ, за да получат към пенсиите еднократна добавка в размер на 75 лв.

Министерството на здравеопазването публикува указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина до 30 юни 2022 г., следва да предоставят в РЗИ, за да получат към пенсиите си еднократна добавка в размер на 75 лв., във връзка с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет.

Указанията се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина (нямат поставена ваксина в България) до 30 юни 2022 г. включително и не са вписани в националния регистър за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:

  • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  • първа доза от ваксината Janssen;
  • бустерна доза ваксина срещу COVID-19.

Всяко лице, което е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получило определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна добавка в размер на 75 лв. към пенсията си трябва да предостави на РЗИ - Стара Загора по адресна регистрация (на електронен адрес, оповестен на сайта на РЗИ - Стара Загора или на място, лично или чрез свой представител) следната информация:

  • копие на документ за самоличност, съдържащ точните имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ);
  • копие на  документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ имената на лицето, както са изписани в документа за самоличност, дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията;
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за връзка с лицето или с негов законен представител.

Документите трябва да бъдат предоставени в РЗИ - Стара Загора най-късно до 15 юли 2022г. включително.

След получаване на посочените документи, служители на РЗИ - Стара Загора извършват преглед на документацията и при необходимост от предоставяне на допълнителна информация подателят на документите се уведомява от служител на РЗИ - Стара Загора.

След  проверка на съответствие с данните от НОИ, данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на еднократна добавка в размер от 75 лв. към пенсията на лицата.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.