Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Информация за заболеваемостта от COVID-19 за 14-дневен (7.11 – 20.11.2022 г.) в област Стара Загора

Към 20 ноември 2022 г. епидемията от COVID-19 отчита спад в своето развитие.
14-дневната заболеваемост в област Стара Загора е 66.7 на 100 000 население (с 3 пункта по-ниска от средната за страната).

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.