Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН

За първи път този ден е отбелязан през 1988 г. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.