Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Във връзка с регистрирани седем случая на болни от бруцелоза кучета на територията на област Стара Загора на 17.03.2015г. бе проведено заседaние на Областната епизоотична комисия. РЗИ Стара Загора предоставя информация за заболяването Бруцелоза и противоепидемичните мерки при възникване на заболяването сред хора.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.