Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

22 март - Световен ден на водата

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март, като средство за фокусиране на вниманието върху значението на сладководните води и пропагандиране за устойчивото управление на сладководните ресурси.

Да се отпразнува Международен ден на сладководните води се препоръчва по време на конференцията на ООН за околната среда и развитието (UNCED) през 1992 г. Общото събрание на ООН посочва 22 март за такъв ден и през 1993 се отпразнува първия Световен ден на водата. Всяка година на Световния ден на водата се акцентира върху определен аспект от значението на сладководните води в нашия живот. През 2015 г. темата на Световния ден на водата е "Вода и устойчиво развитие". През 2016 г. темата е "Вода и работни места", през 2017 г. " Отпадните води" и през 2018 г. "Природно-базирани решения за водата".

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.