Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Важно съобщение

Уважаеми колеги,
В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2016 г. на Медицински университет  - София.

Подробна информация можете да получите в РЗИ Стара Загора, д-р Георгиева – стая 221, както и на електронния сайт на Медицински факултет – Медицински университет – София в раздел «СДО». Заявките за участие по образец следва да се изпратят в РЗИ Стара Загора, в срок до 15.08.2015 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.