Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Плувни басейни – инспекция сезон 2015 година

След приключилата проверка на междуведомствената комисия на откритите и закритите водни съоръжения в Община Стара Загора, комисията, състояща се от представители на РЗИ – Стара Загора, Община Стара Загора и Водно-спасителната служба на БЧК Стара Загора удостовери,

че на територията на общината функционират 10 открити и 6 покрити плувни басейна, отговарящи на всички изисквания на Инструкция №34 за хигиената на спортните съоръжения и екипировка и на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

3 басейна на територията на община Стара Загора няма да работят за сезон 2015 година – с.Пряпорец, Общински басейн – Старозагорски минерални бани и басейна в с.Колена. Всички проби на водата от проверените обекти отговарят на стандарта по химични и микробиологични показатели.
РЗИ Стара Загора продължава да упражнява систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания във всички 39 водни съоръжения на територията на областта, като регулярно се вземат проби за химичен и микробиологичен анализ, с което се отчита качеството на водата. Собственикът на водното съоръжение е задължен да следи и записва ежедневно данните за остатъчен хлор и pH на водата в басейна. Ако показателите надвишават определената норма следват предписанията на инспекторите от здравната инспекция. Към този момент няма констатирани нарушения.
Въпреки че до момента няма нарушители на Инструкция №34, РЗИ съветва посетителите след излизане от басейна да спазват правилата за лична хигиена.
Проверките на РЗИ Стара Загора продължават.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.