Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Прессъобщение


Работна среща по проблемите на спешната помощ при работа с ромските общности
 
R 07 10.2015РЗИ-Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници” организира среща с работещите във филиалите за спешна медицинска помощ, спешните приемни отделения към лечебните заведения за болнична помощ медицински специалисти и здравните медиатори към общините на територията на областта с цел да се обсъдят проблемите на оказващите спешна помощ медицински специалисти  при работа с ромските общности.
Срещата се проведе на 07.10.2015 г. в сградата на инспекцията. По време на дискусията се постави акцент върху трудностите и предизвикателствата, характеризиращи спецификата на дейността и бъдещата конкретна работа с превантивен характер, отнасяща се до взаимоотношенията лекар-пациент при спешни състояния в ромската общност.
До края на месец октомври предстои обучение на медицинските специалисти от спешните центрове и спешните приемни отделения на територията на областта за работа в ромската общност, организирано от РЗИ-Стара Загора и СНЦ „Свят без граници”.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.