Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Прессъобщение

Rom 22102015На 21-22 октомври 2015г. в Стара Загора се проведи семинар-обучение на тема „Работа с ромска общност и проблеми на ромската общност в сферата на здравеопазването“, организиран от СНЦ „Свят без граници”в партньорство с РЗИ Стара Загора.

Обучението е част от проект Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora на сдружение "Свят без граници", град Стара Загора. Опитният обучител г-жа Теодора Крумова от ЦМЕДТ „Амалипе“ запозна участниците с механизмите на взаимодействие между ромската общност и здравните институции. Бяха споделени добри практики от работата на центровете за развитие на общността и здравните институции и планирани съвместни дейности и кампании за придобиване на умения за работа в  ромските общности и повишаване на качеството на здравните услуги. В семинара взеха участие лекари, работещи в болници, спешни центрове от областта, социални работници, както и представители на регионалната здравна инспекция и медиатори от ромската общност.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.