Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на общопрактикуващи лекари

Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя  двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ".

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.