Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обучителна кампания 2015-2016гг.

Обучителната кампания, която РЗИ Стара Загора стартира през 2015 година с представители на Младежкия Общински Съвет обхваща множество страни от темата за здравеопазването.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.